Undermeny

Luftfukt påverkar krypgrunder

Ventilernas uppgift på en krypgrund är att ventilera in torr luft för att grunden skall må bra. För att det skall fungera måste den nya luften som kommer utifrån grunden vara torrare än den befintliga luften som redan fanns därinne.

Tyvärr är luften som kommer utifrån grunden fuktigare än den befintliga luften  inuti grunden ungefär hälften av tiden. Vid dessa tillfällen tillför ventilerna fukt istället för att torka grunden.

Problem med fukt uppstår främst på sommarhalvåret när luft med hög ånghalt sipprar in igenom ventilerna på krypgrunden. Ofta är luften även varmare än vad luften är inuti krypgrunden.

Krypgrunder är normalt tröga konstruktion ur temperatursynpunkt och temperaturen förändras naturligt långsamt i en krypgrund. Det innebär att luften som sipprar in kommer att kylas av.

När luften kyls av ökar den relativa fuktigheten eftersom kall luft inte kan bära lika mycket fukt som varm luft.

Ett exempel på ventilation av en oskyddad krypgrund.

Utanför grunden är det 25 grader och 60 % relativ fuktighet. Det innebär att det finns 13,8 gram vattenånga per kubikmeter luft utanför grunden (ånghalten hämtas från tabell).

Inuti grunden är det 17 grader, vilket är en vanlig temperatur för krypgrunder under sommaren. På morgonen när vi börjar titta är det 70 % relativ fuktighet vilket motsvar 10,15 gram vattenånga per kubikmeter.

Efter några timmar har all luft i krypgrunden bytts ut tack vare den naturliga ventilationen. Det innebär att luftens ånghalt är samma inomhus som utomhus. Temperaturen har dock inte förändrats mycket. Man kan räkna med ungefär en halv grads ökning inuti krypgrunden.

Så om grunden har en temperatur på 17,5 grader och en ånghalt på 13,8 gram per kubikmeter så innebär det att grunden kommer ha ökat sin relativa fuktighet från 70 % på morgonen, till hela 92,5 % på eftermiddagen.

CLOSE
CLOSE