Undermeny

Fuktkällor i en krypgrund

Fukt tar sig in i en krypgrund på många olika sätt. Vanligtvis pratar man om varm sommarluft som kondenserar, men det är långt från hela sanningen. Fukt kommer ifrån ett flertal olika fuktkällor.

Översikt av alla fuktkällor

I bilden nedan visas en bild över de olika fuktkällor som finns i en krypgrund.

Fuktkallor utan luftfukt

Fukt ifrån mark

En av de största och viktigaste fuktkällorna är avdunstningen från marken. Marken är dessvärre alltid fuktig och det tillförs hela tiden ny fukt underifrån. Även om ytan på marken känns torr så räcker det oftast att man gräver en liten bit ner så kommer man ner till fuktig jord. Fukt som finns i marken diffunderar uppåt och rör sig mot ytan av grunden.

Man brukar säga att marken alltid har 100 % relativ fuktighet, men detta är inte alltid lätt att uppfatta.

I bilden nedan kan man se ett exempel på vad som menas med att grunden har 100 % relativ fuktighet. Det är två lager med plastfolie som ligger brevid varandra på marken inuti en krypgrund. Plasten till vänster är gammal och (har några små mikroskopiska hål i sig). Här var det helt torrt och man kunde inte ens se antydan till att marken avdunstade fukt. Plasten till höger är ny och fräsch. Här samlade plasten upp fukten som kondenserade och bildade små vattendroppar på undersidan av plasten.

Husägaren tyckte först att hans grund var ”snustorr” – men när vi lagt på den nya plasten och kom tillbaka visade det sig att marken faktiskt avdunstade ganska stora mängder fukt. Det var var omöjligt att upptäcka det innan vi lade på det nya lagret plast.

Dålig plast i kryprgund

Fukt ifrån grundmur

Fukt tar sig även in i igenom grundmuren som även den kontinuerligt avdunstar fukt. Om grunden dessutom inte har en ordentlig dränering kan grundmuren bli mycket fuktig. Man kan se detta genom att grunden fläckvis blir fuktig, såsom i bilden nedan.

IMG_0954

Även byggmaterial inuti grunden i form av bjälklag, blindbotten och viss typ av äldre isolering kan innehålla stora mängder fukt som påverkar grunden.

Ventilernas funktion och fukt ifrån luften

För att konstruktionen skall fungera finns det ventiler i en krypgrund. Ventilernas uppgift är att ventilera bort den fukt som tillförs grunden från marken, grundmuren och byggmaterialet.

Om man stänger ventilerna har fukten i krypgrunden ingen stans att ta vägen och den relativa fuktigheten kommer att bli mycket hög.

Det finns dock ett problem med ventilerna. Det är inte alltid luften utanför grunden är torr.

Främst under sommarhalvåret, när det regnar eller när det är extra hög ånghalt, tillförs grunden fukt igenom ventilerna. Vid dessa tillfällen får ventilerna helt motsatt verkan.

Det fungerar alltså inte heller att öka ventilationen genom att installera fler ventiler eller installera en fläkt som kontinuerligt ventilerar – eftersom fläkten i perioder skulle dra in alldeles för fuktig luft.

För att en grund skall fungera krävs alltså en väl avvägd ventilation.

Fuktkällor

Årstiderna spelar roll

Sommaren är generellt den svåraste perioden för krypgrunderna eftersom luften normalt innehåller mer ånga (högre ånghalt) på sommaren än vad den gör under vintern.

Eftersom den naturliga ventilationen inte alltid hinner utnyttja de torra perioderna utanför grunden för att hålla grunden tillräckligt torr, är det vanligt med fukt- och mögelskador i krypgrunder. Därför klassas normalt kryp- och torpargrunder som riskkonstruktioner.

Sammanfattningsvis kan man säga att man, för att få en bra krypgrund eller torpargrund kontinuerligt bör se över de olika fuktkällorna i grunden.

CLOSE
CLOSE