Undermeny

Se över krypgrunden från utsidan

Att se över sin krypgrund från utsidan är något som man bör göra då och då. Det är enkelt och tar inte särskilt lång tid. Följ gärna våra tips som vi delar med oss av här nedan.

Börja med att ta ett varv runt huset. Titta på följande:

Antalet ventiler i grunden

Se över hur många ventiler det finns i grunden. Det är alltid svårt att veta exakt hur många man skall ha för att få en optimal grund och lite förenklat kan man säga att det traditionellt har funnits två skolor – den ena förespråkar att man skall öka antalet ventiler och den andra att man skall minska antalet ventiler. Faktiskt har båda rätt – fast inte samtidigt.

Ungefär hälften av tiden är luften utanför krypgrunden torrare än vad den är inne i krypgrunden och vid dessa tillfällen bör man ventilera. Men den andra hälften av tiden är luften utanför grunden fuktigare – och då skall man inte ventilera

Det finns en enkel tumregel som vi brukar använda när vi tittar på en grund från utsidan av ett normalstort hus. Det bör finnas 4-5 bra placerade ventiler per långsida på huset och gärna 1-2 per kortsida av huset. Är det fler än så kan det bli för mycket ventilation och om det är färre – alltså ner mot 1-2 per långsida och kanske ingen på kortsidan kan man utgå ifrån att det är för få ventiler.

Se till att ventilerna är bra placerade

Ventilernas placering är avgörande för om de kan ventilera grunden effektivt. Titta särskilt på följande.

Ventilernas höjd över marken

Mark binder fukt och ju närmre marken ventilerna sitter – desto mer fuktig luft kommer det att ventileras in i grunden. Om ventilen sitter delvis under marken, som i bilden nedan, kan dagvattnet få fritt tillträde in till grunden. Detta måste givetvis åtgärdas.

IMG_1145

Gräv ut runt ventilen och placera gärna en stenplatta precis under ventilöppning i vinkel bort från huset. Det innebär att regnvatten rinner bort från ventilen samtidigt som stenplattan in avdunstar något vatten som tar sig in i grunden.

stenplatta

Fuktkallor ventiler med marksten

 

Växtlighet runtom ventilerna

Det är flera orsaker till varför detta inte är bra.

Dels trivs ofta växter bra i fuktig matjord, vilket i sig avdunstar stora mängder fukt som letar sig in i grunden. Dels hindras ventilationen runtom huset och så kallade mikroklimat bildas där fuktig luft står i princip stilla.

Försök att rensa vegetationen runt ventilerna så att frisk luft får en chans att komma in i grunden.

vegetation_runt_grund

Altanerna runtom huset

Luft under altaner är generellt betydligt fuktigare än luft utanför altaner. Det beror dels på att nästan allt regn kommer ner till jorden under altanen. Dessutom är den naturliga ventilationen under altanen ofta begränsad, vilket gör att vinden inte kan ventilera bort fukten snabbt nog. Som grädde på moset avdunstar är marken fuktig i sig själv och avdunstar hela tiden fukt till luften.

Denna fukt riskerar att komma in i grunden genom ventilerna som är placerade under altanen. Dessutom är det ofta något kyligare under altanen än utanför vilket gör att grunden riskerar att få in kall luft, vilket inte heller är bra ur fuktsynpunkt.

Om det finns ventiler under altaner, uterum och dylikt – stäng gärna igen dem. De gör med största sannolikhet ingen som helst nytta.

Vi hjälper dig

Vi på Penthon hjälper gärna till med att se över din krypgrund. Fyll i formuläret nedan eller ring 031-789 0007 så hjälper vi dig kostnadsfritt!

[gravityform id=”1″ name=”Kontakta oss”]

 

 

 

 

CLOSE
CLOSE