Undermeny

Vi hjälper dig hitta rätt lösning

Alla hus och krypgrunder har sina förutsättningar och behov. För att få en optimal lösning, är vi noga med att besöka er innan vi ger förslag på pris och system. Ring oss gärna om du har frågor 031-789 00 07.
(Besöket är naturligtvis kostnadsfritt.)

Penthon med solvärme

penthon_solvarme

Ett smart system som förbättrar den naturliga ventilationen, genom att regelbundet mäta uteluftens fuktighet och temperatur och därefter jämföra med luften inuti krypgrunden. När luften utanför kan sänka fuktigheten i krypgrunden, ökas ventilationen med hjälp av fläktar som installerats i befintliga ventilationshål.

Under torra, soliga dagar värms luften upp i solfångaren innan den ventileras in i krypgrunden. Den luft som går in i krypgrunden blir alltså både varm och torr, vilket ger grunden ett energitillskott som höjer temperaturen och sänker fuktigheten. Grunden blir torrare, golvet blir varmare och du får mindre energiförluster genom bjälklaget.

Systemet ger faktiskt mer energi, i form av värme, än vad som förbrukas i driftkostnader!
Givetvis finns även dagar då solen lyser och det ändå är fuktigare utanför grunden. Inget problem. Systemet känner av det och ventilerar inte grunden de dagarna.
Penthons system med solfångare består av fläktar, solfångare, givare och en styrbox. Systemets storlek anpassas alltid efter den aktuella krypgrundens förutsättningar och behov (fukt, storlek och geometri).

Penthon med avfuktare

penthon_avfuktare

Ett smart system som med styrd ventilation och avfuktare långsiktigt säkrar krypgrunden. Under extra fuktiga dagar stödjer avfuktaren ventilationen och kapar därmed ”fukttopparna”. Det finns en stor skillnad på Penthons system jämfört med andra system. Effekten är endast 200 W. Det kan jämföras med 850-1700 W, som en konventionell sorptionsavfuktare förbrukar.

I pengar blir det stor skillnad.

  • Konventionellt system: ca 2000-4000 kr/år i driftskostnad
  • Penthons system: ca 200-400 kr /år i driftskostnad

Systemet består av fläktar, givare, styrbox samt avfuktare. Systemet installeras i grunden och anpassas alltid efter den aktuella krypgrundens förutsättningar och behov (fukt, storlek och geometri).

Penthon med styrd ventilation

grund med bassytem och partbubbla

Att skydda grunden förebyggande kan vara en av de bästa investeringarna som du någonsin gör. Penthon med styrd ventilation är basen i alla våra produkter, och om behoven inte är akuta kan det vara smart att börja med ett bas-system.

Systemet förbättrar den naturliga ventilationen, genom att regelbundet mäta uteluftens fuktighet och temperatur och därefter jämföra med luften inuti krypgrunden. När luften utanför kan sänka fuktigheten i krypgrunden, ökas ventilationen med hjälp av fläktar som installerats i befintliga ventilationshål.

Systemet dokumenterar kontinuerligt grunden vilket gör det möjligt att utvärdera resultatet i grunden. På så sätt är man alltid säker på att grunden mår bra.

Penthons system med styrd ventilation består av fläktar, givare och en styrbox. Systemets storlek anpassas alltid efter den aktuella krypgrundens förutsättningar och behov (fukt, storlek och geometri).

Eftersom Penthon med styrd ventilation är vårt minsta system vill vi alltid vara säkra på att vi uppnår den önskade effekten och vi förbereder alltid för att senare kunna uppgradera systemet så snabbt och enkelt som möjligt. Det ingår alltid en uppföljning efter ett års tid för att säkerställa att grunden mår tillräckligt bra.

Krypgrundsmatta

krypgrundsmattaEn 10 mm tjock isolerande matta som läggs på marken i grunden.

Krypgrundsmattan har många fördelar gentemot endast att endast lägga plastfolie inuti i en grund.

Isoleringen av mark och delar av grundmuren gör att grunden blir c:a 1 grad varmare.  Att höja temperaturen med 1 grad innebär att man sänker den relativa fuktigheten i grunden med c:a 5 %enheter. Dessutom minskas förlusterna av värme genom bjälklaget.

Mattan har ett högt ångmotstånd vilket gör att man begränsar tillflödet av fukt från marken, därmed får grunden betydligt mindre fukt att hantera.

Dessutom har mattan en oerhört lång livslängd (>50 år) vilket gör att mattan är en riktigt bra investering på sikt.

Vi säljer normalt mattan som ett komplement till våra system, men vi kan även erbjuda endast mattan om man så önskar. Det är dock viktigt att man mäter grundens fuktnivåer för att vara säker på att man hamnar inom godkända fuktvärden. En mätning bör minst genomföras över en sommar för att sedan utvärderas.

Sanering

ozonaggregat

Med hjälp av ozonaggregat samt kemsprit saneras utrymmen med enklare mögel-  och fuktskador.

Normalt börjar man med att behandla det aktuella området med kemsprit för att döda de ytliga mikroberna. När dessa mikrober är döda torkas eller borstas de bort.

För att kunna tränga ännu djupare in i de utrymmen och skrymslen som spriten har svårt att nå kan man även använda aktivt syre, vilket också kallas för ozon. Ozon är en giftig gas som sprider sig i det utsatta området och dödar bakterier, luktpartiklar och mögel. Vid en normal sanering av en krypgrund är det inte farligt att bo hemma under tiden som saneringen pågår.

Ozonaggregat används ofta av hotell som vill sanera sina rum efter någon som har rökt inomhus. Det används även bilfirmor där man vill sanera lukt.

Det är viktigt att veta att all sanering inte tar bort orsaken till problemet – men det ger det sanerade utrymmet en chans att starta om på nytt. I vissa fall har det gått såpass långt att dessa saneringsåtgärder inte räcker. I sådana fall får man börja se annan sanering – såsom kolsyreblästring av det aktuella området – eller i värsta fall får man helt enkelt byta det skadade materialet.

I sommarstugor är det vanligt att man upplever en ”sommarstuge”-doft. En sådan doft kan vara svår att nå med hjälp av endast en behandling med ozon. I dessa fall kan det vara en bra idé att då och då köra ett ozonaggregat under en eller några dagar. På så sätt kan man långsiktigt arbeta bort lukter i huset.

Penthon har ozonaggregat – både till uthyrning och till permanent köp.

Mät fukten (och se mögelrisken)

Mätning av krypgrund

Att besiktiga grunden ökar husets värde – men en besiktning ger endast en ögonblicksbild av hur grunden mår.

Penthon erbjuder en möjlighet att på längre sikt få bekräftat att  grunden mår bra! Med hjälp av en långtidsmätning av fukt och temperatur gör vi en analys av hur mögelindex har utvecklats i grunden under den aktuella tidsperioden. Detta ger en mycket bra helhetsbedömning av grundens kondition.

När mätperioden är slut får du en rapport, tillsammans med detaljerade grafer över grunden.  Vid behov kan vi även ge ett åtgärdsförslag som är individuellt anpassat till din grund.

CLOSE
CLOSE