Undermeny

Bättre än banken

Att investera i solceller är ofta bättre än både bankränta och att likvärdigt spara på börsen (fast utan risk). Se hur vi räknar.

Prisnivå

Prisnivån på solceller har fallit kraftigt de senaste 5 åren. Kina storsatsar och i takt med att solrevolutionen har kommit igång utomlands har priset per installerad kW sjunkit kraftigt. Idag är priset c.a 20% av vad det var 2010.

Det har gjort investeringen i solceller attraktiv!

Storlek på investeringen

I runda slängar kan man idag prata om någonstans mellan 15-20 kr per installerad kW toppeffekt (kWp), lite beroende på vilken leverantör, typ av solceller och växelriktare man väljer.

Om man exempelvis väljer en skuggoptimerad cell så ökar priset men samtidigt får man en bättre övervakning av sitt system (och en massa andra fördelar förstås)

Varje installerad kWp producerar någonstans runt 850-950 kWh/år beroende på de yttre förutsättningarna i form av skugga, taklutning, vädersträck osv.

Det innebär i korthet att en anläggning på 10 kWp kan producera ungefär 9000 kWh per år (givetvis är detta en förenkling, men vi tar det för vad det är), och en sådan anläggning ligger någonstans mellan 150 – 200 000 kr.

Solcellstöd

I skrivande stund (september 2017) har regeringen precis lagt fram ett förslag om att öka stödnivån för en solcellsanläggning, från 20 % till 30 % av den totala kostnaden.

Staten bekostar således 30 % av den totala installationen, men man får vänta på pengarna. Såhär är ordningen:

  1. Få en offert och sök bidrag (vi hjälper dig med detta)
  2. Installera och betala
  3. När bidraget blivit beviljat – skicka in fakturan och få 30 % tillbaka i cash.

Lätt som en plätt – eller hur?

Efter bidraget blir investeringen från exemplet ovan någonstans runt 100 – 140 000 kr.

Att minska sitt beroende av elnätet

Av den el man producerar brukar man kunna använda ungefär 50 % till eget behov. Det innebär i exemplet ovan att man minskar sin konsumtion av elektricitet från nätet med ungefär 4500 kWh per år. Om man räknar med ett genomsnittligt pris (inkl energiskatt, moms och nätöverföring) på 1,25 kr/kWh blir besparingen här 5625 kr årligen.

Att sälja solel

Detta är ett avsnitt som behandlas mer i detalj på vår sida Att sälja elektricitet, men inkomster får man ifrån tre olika strömmar.

  • Man säljer el, ursprungsgaranti och elcertifikat till sitt elhandelsbolag.
  • Man får skattereduktion från Skatteverket på el som man köper tillbaka (som man redan har sålt)
  • Man säljer nätnytta till sin nätägare som ersätter att man minskar slitaget på nätet

Typiska siffror för att sälja el ser ut såhär:

Elförsäljning – c:a 60 öre/kWh
Elcertifikat – c:a 7-15 öre/kWh
Nätnytta – c:a 6 öre/kWh
Skattereduktion – c:a 60 öre/kWh
Totalt – 130-135 öre/kWh

De 4500 kWh som vi säljer får vi således en ersättning för på 6075 kr.

Totalt sparar man alltså – med nuvarande elpriser – c:a 10700 kr årligen.

Det motsvarar en skattefri avkastning på mellan 7,5 – 10 % årligen.

Slår det bankens nollränta? Med hästlängder!

Slår det börsen? Här blir det mer tveksamt. Om vi räknar  genomsnittlig tillväxt på Stockholmsbörsen på 12 % de senaste 10 åren kan man tycka att börsen är bättre. Men – för att få ut pengarna från börsen måste man betala en kapitalvinstskatt på 30 %, (eller skatta på totalbeloppet med ett ISK) Plötsligt är vinsten bara drygt 8-10 % per år, och då är solcellerna likvärdiga!

Cash_flow_solcell

Om (när?) elpriset ökar

 När elpriset ökar ökar också besparingarna på solceller. I exemplet ovan har vi räknat med ett spotpris på 35 öre. (Resten är överföringsavgifter, skatt och energiskatt)

Med ett spotpris på 80 öre/kWh så blir årliga besparingen 16300 kr (här har vi varit vid ett antal tillfällen historiskt)

Med ett spotpris på 120 öre/kWh blir den årliga besparing 20400 kr (nu börjar vi närma oss Europeiska nivåer)

Med en årlig besparing på nästan 20 % av investerat kapital är solceller en svårslagen affär.

 

CLOSE
CLOSE