Glas-glaspaneler – framtidens solceller

Glas-glaspaneler är kända för sin långa garantitid och låga effektförlust.

Och det är inte konstigt – 6 mm härdat laminerat glas är oerhört robust och skyddar de känsliga solcellerna mot alla yttre påfrestningar samtidigt som det förbättrade laminatet har överlägsna långtidsegenskaper.

 

Dessutom tillverkas SoliTeks paneler i en av Europas modernaste fabriker som drivs till 100 % av förnyelsebar energi.

SoliTek tillverkar både solceller och solpaneler in-house. Och alla komponenter kommer ifrån Europa.

Vi lovar att din investering är fördelaktig för miljön redan från första dagen!

Bättre effektgaranti - fler kWh ur varje panel

Panelerna har en effektgaranti om 90 % om 30 år – det innebär förenklat att panelerna kommer att genererar väldigt mycket mer ström över sin hela livstid om man jämfört med standardpaneler (80 % på 25 år).

Det innebär rent konkret att en standardpanel tappar nästan 1 % effekt per år, medan en glas-glas panel garanterar att man maximalt tappar 0,33 % effekt per år.

effektgaranti_solitek

Men, faktum är att panelerna är betydligt bättre än så. Långtidstester visar att panelerna efter 50 år fortfarande producerar över 94 % och effektförlusten är i princip försumbar.

uppmatt_effekt_solitek

Redan efter 10 år kommer man kunna se en avsevärd skillnad på en standardpanel och en glas-glaspanel. Och sett över hela sin livstid kommer en glas-glas panel att producera nästan dubbelt på mycket energi som en standardpanel.

Följ länken för att läsa ytterligare om vad en förbättrad effektgaranti innebär.

90_3030_effektgaranti

Bättre produktgaranti - 30 års garanti

Tack vare modulens unika uppbyggnad kommer panelen inte att påverkas av yttre förutsättningar på samma sätt som en standardpanel gör.

SoliTek kan därför erbjuda 30 års produktgaranti vilket är överlägset branschens normala 10 år.

Varför ger branschen som standard endast 10 års garanti?

Under de senaste 10 åren har priserna på solceller har pressats. För att ytterligare kunna bli billigast och följa med i prisutvecklingen har även komponenterna bytts ut och pressats.

Vi vet idag att bakstycket på en standardmodul är den svaga punkten som kollapsar först. Detta beror på att man minskat tjockleken på bakstycket med närmare 80 % och det är idag endast  20 mikrometer tjockt.

Dessutom utvidgas plast i storleksordningen 12 gånger mer än vad glas gör, vilket ytterligare stressar de känsliga solcellerna.

Det pressade priset har även inneburit att man idag som standard använder ett lamineringsmaterial som heter Ethylene-Vinyl-Acetate (EVA), vilket är 3 gånger billigare än det som traditionellt används (PVB). Vi vet att PVB har bättre egenskaper – men det är helt enkelt inte konkurrensmässigt att använda detta material i standard-moduler.

Av dessa anledningar vågar tillverkarna helt enkelt inte ge längre garantier än 10 år.

Men – eftersom glas-glas paneler är mer exklusiva är det möjligt att använda en (förbättrad) variant av PVB som kallas för POE och i kombination med en baksida av glas kan SoliTek ge hela 30 års produktgaranti.

DOW Chemical Company bestämde sig för att testa vad skillnaden mellan EVA och POE verkligen var. Resultatet visas nedan, där panelen med EVA laminering helt enkelt kollapsade. För referens – 1000 timmar motsvarar 10 års drift av panelerna.

Damp_heat_POEvsEVA

30_produktgaranticertifikat

Snyggare och grönare

En enkel, smidig och snygg installation ger ett modernt utseende.

Eftersom panelerna inte har någon ram blir de mindre klumpiga och ser snyggare ut.

Dessutom sparas tusentals kWh vid tillverkningen av panelerna eftersom det inte finns någon aluminiumram.

Med SoliTeks paneler minskar du din klimatskuld redan från första dagen!

Bättre utnyttjande av solen

Panelerna har bättre temperaturavledning  tack vare glas-glas konstruktionen vilket gör att panelerna producerar mer el även när vädret är varmt.

Dessutom är panelerna är 100 % fria från läckageströmmar (så kallad PID-fri som kan reducera effekten med upptill 30 %)

Bättre brandsäkerhet - Brandklass A (obrännbart)

SoliTek Solid har brand-klass A vilket innebär att panelen är obrännbar.

Som referens kan nämnas att vanliga, standardpaneler har brandklass C, vilket innebär samma brandklass som ”tapet på gipsvägg”.

Brand uppstår vanligast i konventionella panelers bakstycke genom att en ljusbåge bildas på grund av den höga spänningen. Och det räcker med en liten skada eller repa på panelen vid frakten eller installationen för att en ljusbåge skall kunna uppstå. Och då brinner faktiskt hela panelen upp.

solar_fire

Detta är faktiskt ett av de absolut största skälen att titta på glas-glas jämfört med konventionella paneler.

(…men det glöms ofta bort…)

Alla material, produkter och konstruktioner har idag en europeisk brandklassning, en så kallad ”euro-klassning”.

En studie i Tyskland visade att bränder på grund av solpaneler är sällsynt, endast 75 fall av 1,3 miljoner installerade system.

Men – även om det är sällsynt är följderna av en brand katastrofala för den som drabbas!

I Sverige beräknas marknaden inom kort öka, vilket såklart leder till att fler aktörer tar sig in på marknaden och fler lågkvalitetsprodukter letar sig till Sverige.

Om du har ett bra tak med brandklass A, är det verkligen värt att sätta upp en panel med brandklass C för att spara några kronor?

 

Ytterligare förbättrande egenskaper

Bättre hållbarhet

Panelerna har bättre hållbarhet tack vare jämnare utvidgningskoefficient.

En glas-glas panel har en jämn och låg utvidgningskoefficient, till skillnad från en standardpanel med tre olika utvidgningskoefficienter (glas, aluminium och plast).

Aluminium utvidgas 8 gånger mer än glas och plastfolie hela 12 gånger mer än vad glas gör. Det innebär att utvidgningen sliter på den ömtåliga solcellen. Dessutom riskerar modulen att delamineras och den bärande ramen kan släppa ifrån panelen.

I bilden nedan syns s.k. ”solbågar” som uppstår när aluminium utvidgas.

solutvidgning

 

En glas-glaspanel har också bättre hållbarhet mot snö-och vindlaster.

Panelerna kan monteras till att tåla ett tryck om 8000 Pa.

Det motsvarar 2 meter blötsnö. Och man slipper problem som på bilden nedan.

sno_pa_solpanel

load_resistent

Bättre täthet

Panelerna är helt tätade med POE-lamineringsmaterial och kan inte påverkas av salt, vatten och fukt, damm eller ammoniak. Det kan liknas vid en vindruta. Därav kan SoliTek lämna överlägsna garantier.

Eftersom aluminium är den bärande delen och dessutom utvidgar sig betydligt mer än glas är det vanligt med delaminering av standardmodulr. I kustnära områden kan fukt tränga in i panelen och förstöra cellerna. Vid bondgårdar kan ammoniak påverka panelerna negativt.

delaminering_solcellNär väl panelen har blivit delaminerad är det inte mycket annat att göra än att slänga den på tippen.

Och detta problem slipper man helt med en SoliTek Solid panel.

 

ammoniak_resistent salt_resistent sand_resistent

Självrengörande effekt

Att det inte finns någon ram gör att panelerna blir enklare att hålla rena från mossa och annat skräp som kan inte gro i nederkant på panelen.

mossa_solpanel

selfcleaning_effect

CLOSE
CLOSE