Undermeny

Att sälja elektricitet

Även om vi i Sverige inte tillåter så kallad ”nettodebitering” för el som man genererar, så går det faktiskt att använda elnätet som ett batteri. Med detta tankesätt kan man enkelt förstå hur man kan tjäna på solceller även på vintern när solen inte lyser.

Hur säljer man el från solceller?

Det är i princip omöjligt att använda all el som man genererar till eget bruk. Det beror naturligtvis på att man inte alltid är hemma när solen lyser och ström måste användas direkt – elektronerna väntar inte på att du skall komma hem.

Lite förenklat så får man två alternativ – antingen kan man investera i egna batterier och skapa en så kallad ”off-grid” lösning. Man klipper linan till elnätet och försöker bli självförsörjande med hjälp av batterier.

Under sommarhalvåret är detta inte särskilt svårt. Problemet kommer snarare vara att man producerar för mycket ström under dagarna så att batterierna blir fulla, utan möjlighet att använda energin.

Problemet uppkommer under vinterhalvåret. En enkel tumregel är att det man producerar i hela december kan man producera på två soliga dagar i maj. Så, hur får man det att gå ihop?

Man använder nätet som batteri

Man kan också använda elnätet som ett batteri – genom att sälja den el som man inte använder.

Man får inkomster från (i huvudsak) fyra olika källor.

  • Man säljer el och ursprungsgaranti till sitt elhandelsbolag.
  • Man säljer elcertifikat till sitt elhandelsbolag
  • Man säljer nätnytta till sin nätägare som ersätter att man minskar slitaget på nätet
  • Man får skattereduktion från Skatteverket på el som man köper tillbaka (som man redan har sålt)

Sammantaget varierar givetvis inkomsterna med vilket elhandelsbolag och vilken nätägare man har, men typiskt ser det ungefär såhär:

  • Elförsäljning och urpsrungsgarantier – c:a 50-60 öre/kWh, beroende på spotpris
  • Elcertifikat – c:a 7-17 öre/kWh, beroende på marknadspris
  • Nätnytta – c:a 5-6 öre/kWh, beroende på nätägare
  • Skattereduktion – c:a 60 öre/kWh, kommer automatiskt på nästa års deklaration
  • Totalt – 130-140 öre/kWh. Inte dåligt va?

Givetvis hjälper Penthon dig att hitta rätt partner!

Man kan helt enkelt se elnätet som ett batteri – när man genererar ström pumpas det ut på elnätet och andra energikällor behöver inte användas i samma utsträckning. När man sedan behöver energin så finns det mer vatten i reservoarerna och därmed kan man köpa tillbaka sin energi.

KTH har genomfört ett projekt som kallas för Green Leap. Som ett resultat av projektet har man producerat en film om hur man använder elnätet som ett batteri.

CLOSE
CLOSE