Undermeny

Ett solcellsystem består av flera olika komponenter

Ett system består egentligen av tre separata delar. Dels solcellerna där strömmen produceras. Sedan skall strömmen gå igenom en växelriktare och till slut når strömmen elnätet.

solcellerystem

Solcellerna

När man slarvigt talar om solceller så är det egentligen solpaneler som man pratar om. En solcell är nämligen inte större än 15×15 cm och flera solceller kopplas sedan samman till en stor panel. Normalt finns det c:a 60 solceller per panel och en typisk storlek på panelerna är 100 x 160 cm.

Solcell_monterad_close

När solpanelerna monteras på taket kopplas de ihop till en eller flera seriekopplade strängar, normalt dryga 20 paneler i varje sträng.  Dessa strängar kopplas vidare in i växelriktaren. Strömmen som produceras är likström (DC). Eftersom panelerna seriekopplas ökar spänningen för varje panel som kopplas på strängen. Därför får man normalt höga spänningar i systemen. Det är inte ovanligt att ha 600-1000 V i en sträng när solen lyser.

Strömproduktionen beror på hur mycket ljus som finns tillgängligt  och därför varierar hela tiden den mängd ström som produceras.

En vanlig fråga vi får är om man kan producera ström även när solen inte lyser. Svaret är Ja! Det enda som behövs är ljus – därför produceras ström även när det regnar. (Men givetvis inte lika mycket som när solen lyser)

Penthon arbetar med flera olika modeller på solceller, men alla är tillverkade i Europa med förnyelsebar energi. Läs gärna mer om det på vår sida om våra produkter.

Växelriktare

Centralt för alla solcellsystem är växelriktare. Här tas strömmen tillvara och växelriktaren ser till att den blir användbar för oss.

En växelriktare består av flera olika komponenter. Om man rent visuellt tänker sig växelriktare så kan man dela upp den i tre delar.

  • Närmast panelerna sitter en eller flera MMPT (Maximum Power Point Tracking). Denna komponent försöker dra så mycket energi ur panelerna som bara är möjligt. Eftersom energin hela tiden ändras med ljuset arbetar växelriktaren kontinuerligt och för att att vinna så mycket energi som möjligt ur systemet.
  •  I mitten sitter en DC-DC omvandlare som tar de höga och oregelbundna spänningarna från panelen och omvandlar det till en normal och fast spänning som elnätet kan använda.
  • Sist sitter själva DC-AC omvandlaren, eller det som egentligen är en växelriktare. Den tar likström och omvandlar det till växelström.

Penthon arbetar med ett par fabrikat av växelriktare. Läs gärna mer om det på vår sida om våra produkter.

Elnätet

Eller ja, elnät och elnät. Elektronerna som kommer ur växelriktaren tar alltid den närmaste vägen till jord. Det innebär rent praktiskt att du som husägare använder strömmen ”först”. När ditt behov är mättat så kommer överbliven ström att skjutas ut på elnätet och komma andra till gagn. Och när du säljer din producerade el så tjänar du givetvis pengar!

CLOSE
CLOSE