Undermeny

Skuggoptimerade solceller – bättre översikt

Egentligen är skuggoptimering ett felaktigt ord. Det borde heta ’soloptimering’, eller varför inte bara ’optimerade solceller’.

Det är nämligen precis vad som händer. Både panelen och systemet som helhet fungerar bättre. Och dessutom är det möjligt att få bättre övervakning.

Vi arbetar med båda de ledande tillverkarna, nämligen Tigo och SolarEdge. Vi brukar dock oftast förorda Tigo då vår erfarenhet är att detta system är lite mer flexibelt och möjligt att anpassa mer individuellt till våra tak.

Skugga?

Skugga är ett problem för solceller eftersom vi alltid seriekopplar solcellerna. Det innebär att om en solcell i slingan blir skuggad, så kommer även resten av taket (som ligger i solen) att bli påverkad. Det är såklart inte bra. Men detta är inte enda anledningen till att man vill optimera sina solceller.

Det mest uppenbara – optimeringen hjälper mot skuggor

När skorstenar, träd och annat skuggar några av panelerna så fortsätter de andra att producera. Detta kan du se i bilden nedan. Tidigt på förmiddagen (c:a 9:30) är solen på väg upp. Men omkringliggande träd skuggar 7 paneler till höger.  Och skorstenen skuggar ytterligare en panel till vänster. Taket är uppdelat på 2 st slingor med 18 paneler i varje, och OM panelerna inte varit optimerade så hade ena slingan endast gett 30 W per panel andra slingan endast 40 W panel. Nu kan man istället plocka ut hela 5,02 kW ur systemet.

Solceller skuggade

Panelerna är lite olika från fabriken

När man producerar solceller så handlar det om att ”växa fram” kiselkristaller. Detta är en ganska komplicerad process och faktum är att alla solceller blir lite olika.

Själva cellerna sorteras vid produktion och sätts sedan samman till en solpanel som består av 60 celler.

När fabriken sedan säljer en solpanel, på exempelvis 300 W, så säljs den som ”plus-sorterad”, vilket innebär att dess uppmätta maxkapacitet uppgår till minst 300 W, men troligtvis är maxkapaciteten något högre än så.

Nyproducerade_solceller

Problemet är att i en seriekopplad slinga anpassar sig alltid strömmen efter den svagaste panelen. Och i en slinga på 20 paneler så kommer säkerligen minst en att vara i närheten av det utlovade värdet.

Med optimerade paneler kan man undvika detta problem och varje panel kan ge exakt så mycket ström som den kan, utan att behöva bromsas av de andra.

Panelerna presterar lite olika över dygnet

Panelerna får ofta lite olika temperatur, vilket gör att de producerar olika mycket. Detta kan du se på bilden nedan. Solen strålar, men ett par paneler har blivit lite varma och ventileras inte lika bra som sina grannar. Den sämsta ger bara 184 W. OM detta system inte hade varit optimerat så hade hela slingan gett 184W per panel. Nu ger systemet istället precis så mycket som varje panel individuellt kan ge.

Skillnad_effekt_solceller

Panelerna åldras lite olika

På samma sätt som panelerna har lite olika tillverkning så åldras de lite olika.

Standard idag är 80 % effekt om 25 år. De paneler vi säljer, via SoliTek, utlovar istället 90 % om 30 år. Men faktum är att SoliTeks egna tester visar 94 % output om 50 år.

Så, hur hänger det ihop?

Jo, det räcker att en av panelerna inte håller måttet för att den skall dra ner hela slingan. Men vi vet att flera av panelerna med största sannolikhet kommer att prestera betydligt bättre än 90 % om 30 år. I själva verket kanske panelen bara har tappat 3-4 % på denna tid.

Solceller_30yrs

Tack vare skuggoptimeringen kan ta tillvara på detta, och istället för att alla paneler tillsammans saktas ner av den svagaste individen, kan panelerna ge precis så mycket som de skall.

Utnyttja dina garantier!

Hur kan man veta att systemet faktiskt presterar vad det skall prestera över tid? År från år kan det skilja plus/minus 10 % på energin, bara för att vädret varierar. Därför är det svårt att jämföra år från år och även månad från månad. Det är ju såklart jätteskillnad om det regnar hela augusti jämfört med om det är en solig sensommar.

När man optimerar paneler ökar möjligheterna att övervakta taket på panelnivå. Det innebär i korthet att varje panel hela tiden skickar sin aktuella status och hur mycket ström som de producerar. Detta kan man följa i realtid – på panelnivå, i sin smartphone.

Det innebär också att den garanti som följer med panelerna enkelt övervakas. Om exempelvis en panel uppför sig dåligt kan man snabbt se vilken det är och byta ut den på garantin.

 I exemplet nedan kan man se att en av panelerna producerar betydligt mindre än de andra. Detta berodde på att dålig panel levererades till en av våra installationer. Detta är väldigt ovanligt, men av någon anledning var endast 2/3 av panelen aktiv.

Garanti_effekt

Tack vare skuggoptimeringen kunde vi snabbt identifiera att en av panelerna inte skötte sig som den skulle, och även se vad felet var eftersom den endast gav 2/3 av spänningen som en panel normalt ger. c:a 20 V istället för c:a 30 V)

Garanti_volt

 Efter 5 minuters analys på datorn kan vi konstatera att panelen uppför sig konstigt och vi slipper ha problemet med att hela taket tappar effekt, utan att vi märker det. Det är faktiskt inte ens säkert att vi hade upptäckt felet förrän efter flera månader.

OM en panel skulle gå sönder eller producera lägre effekt om 20 år kan man utan problem identifiera att denna panel är sämre och därmed använda sin garanti.

Titta själv

Gå gärna in på www.tigoenergy.com för att se vad Tigo kan erbjuda.
Vi erbjuder även en referensanläggning som du kan titta på. Anläggningen ligger strax öster om Göteborg och består av 72 paneler.

CLOSE
CLOSE