Farliga fuktnivåer

Publicerad

Mögel, Krypgrundstips

Vi får ofta frågor om fuktnivåer och framförallt så undrar man ofta vad som är farligt och vad som inte är farligt. Många husägare har mätt sin fuktighet under många år med ”för höga fuktnivåer” utan att de kan upptäcka mögel. Hur kan det komma sig?

Svaret är att det handlar om relativ fuktighet, temperatur och tid. Ju fuktigare luften är, desto snabbare kan man få problem med mögel.

Att det skall bli mögelskador vid 75 % relativ fuktighet är relativt ovanligt. Givetvis KAN det inträffa, men det kräver att fuktigheten är 75 % under en lång tid och att temperaturen är konstant över 10 grader. Det är faktiskt tur att det är så, eftersom de flesta oskyddade krypgrunder som finns i Sverige har en fuktighet som överstiger 75 % under större delen av sommaren. Faktiskt så är medelfuktigheten utomhus c:a 77 % sett över ett helårsperspektiv.

Mogelriskdiagram

Se på bilden här ovan – om den relativa fuktigheten är runt 90 % så kan man klara sig i upp till 8 veckor om temperaturen är runt 10 grader. Om man däremot har 90 % och 20 grader så kan det gå på 4 veckor.

När man kommer upp på strax över 90 % så börjar det bli farligt på riktigt. Om man till exempel har 95 % och 10 grader så klarar man sig i c:a 4 veckor. Men om man har 95 % och 20 grader så kan det bli mögelskador på några få dagar.

Den data som ligger till grund för denna figur bygg på empirisk forskning där man har preparerat olika träprover med mögelsporer och sedan förvarat dem i klimatkammare. Med jämna mellanrum har man undersökt träproverna för att se när mögel börjar synas. Modellen som man har tagit fram kallas för Mögelindex

 

CLOSE
CLOSE