Intressant sommarfenomen

Publicerad

Krypgrundstips, Relativ fuktighet

Att kalla drycker får kondens på utsidan under sommaren är vanligt. Små små droppar med vatten dyker upp och de allra flesta känner igen detta fenomen.

kondens_pa_burk

Men vad beror det på?

Det hela har att göra med relativ fuktighet och luftens daggpunkt.
Luften har olika förmåga att bära vattenånga beroende på hur varm luften är. Om luften innehåller för mycket vattenånga kondenserar luften och släpper ifrån sig en del vatten. Denna punkt kallas för ”daggpunkt” och motsvarar att den relativa fuktigheten är 100 %.

Ju varmare det är, desto mer vattenånga kan luften bära och ju högre är daggpunkten, alltså är det svårare för luften att kondensera.  Det innebär också att om man har luft vid en viss temperatur som innehåller en viss mängd vattenånga – och sedan sänker temperaturen så ökar den relativa fuktigheten. Så småningom når fuktigheten daggpunkten och luften orkar inte längre bära vattnet som ånga. Istället kondenserar vattenångan.

Vi ger ett exempel för att förklara bättre:

Bilden högst upp är tagen i juli 2014 och det var både varmt och fuktigt. Det var 25 grader varmt och 65 % relativ fuktighet.
Vid 25 grader är daggpunkten 23 gram vattenånga per kubikmeter. Genom att ta den relativa fuktigheten (65 %) av daggpunktens värde (23 gram) så får vi fram att det i luften finns ungefär 15 gram vattenånga per kubikmeter.

Burken i bilden ovan kommer direkt från kylskåpet och har en temperatur på 6 grader. Precis alldeles runt burken kyls luften ner, från 25 grader till 6 grader, men luft som är 6 grader kan maximalt bära 7,27 gram vattenånga per kubikmeter.

Eftersom det finns 15 gram vattenånga i luften och luften runt burken endast kan bära 7,27 gram så kondenserar luften.

Det är därför vi ser kondens på kalla ytor under fuktiga sommardagar!

CLOSE
CLOSE