Krypgrundshistorik från Vi i Villa

Publicerad

Mögel, Krypgrund, Vi i Villa

Vi i Villa skriver om krypgrunder titt som tätt. Här är en av deras bättre artiklar om krypgrund som behandlar problemet och ger förslag på lösningar.

Man kan bland annat läsa följande om historiken till krypgrunden:

När den uteluftventilerade krypgrunden kom på 50-talet ansågs den som en genialisk konstruktion, men det dröjde inte länge förrän fuktproblem började uppstå.

Många nybyggare på 60- och 70-talen valde därför att grundlägga sina hus med platta på mark istället, men på den tiden var metoden outvecklad och fungerade dåligt.

Krypgrunden blev därför populär igen. På 80-talet till och med subventionerades grundläggningen av staten. Av de totalt 210.000 småhus som uppfördes mellan 1982 och 1991 försågs vart fjärde med kryprumsgrund. Med plastfolie på marken samt fler och större ventiler fungerade konstruktionen bättre. Genom ökad luftgenomströmning och mindre avdunstning från marken slapp man röta, men risken för mögel och elak lukt fanns tyvärr kvar.

Mögel utvecklas under fuktiga och varma förhållanden, och i krypgrunder kan den ge upphov till elak lukt. Problemet uppstår som bekant främst under sommaren då luften är varmare. Hur detta går till kan beskriva på hur många sätt som helst, men artikeln väljer att formulera det såhär:

Mögel behöver vatten för att utvecklas, därför gäller det att hålla kryprummet så torrt som möjligt. 

Konstant markfukt är den största boven, den ger mögel tid att växa till sig och efter hand kan det börja lukta illa. Allra värst är det på sommaren, speciellt om inledningen är kylig och vädret sedan snabbt övergår i en värmebölja. Då dras varm och fuktig luft in genom ventilerna och fälls ut som kondens på mark och trä i den svalare miljön. Har man otur blir resultatet utbredda angrepp på kort tid.
– Alla hus som är byggda med kryprum får dock inte problem, men oacceptabelt många, konstaterar forskaren och konsulten Olle Åberg, som bland annat skrivit böcker i ämnet på uppdrag av Byggforskningsrådet.

Dessutom skriver man om varför antalet skadade krypgrunder har ökat:

De senaste decennierna har situationen förvärrats. Förklaringarna är flera, t.ex kravet på ökad komfort. Vi vill ha varmt inomhus och slippa drag, men med mer isolering i golven blir kryprummet kallare vilket i sig ökar luftfuktigheten.
Vädret är en annan orsak till att många fått problem, t.ex kan ovanligt många varma vintrar i följd samt flera år med riklig nederbörd stimulera mögeltillväxt.

Tyvärr skriver inte artikeln särskilt mycket om de hälsoproblem och mögelallergier som uppstår och som faktiskt är skälet till att man är tvungen att åtgärda en skadad krypgrund.

Läs hela artikeln här!

CLOSE
CLOSE