Undermeny

Teknisk fakta om avfuktare

Systemet mäter temperatur och fuktighet utanför och i krypgrunden.

När luften utanför krypgrunden är tillräckligt torr för att sänka den relativa fuktigheten aktiveras fläktarna och grunden ventileras med torr luft. Detta leder till att den relativa fuktigheten i grunden minskas.

Under några veckor under sommarhalvåret kan fukten utanför grunden vara såpass fuktig att det finns få tillfällen att ventilera grunden. Systemet boostas med avfuktare som säkerställer klimatet i grunden över hela året.

För att spara energi aktiveras avfuktaren endast när den relativa fuktigheten i grunden överstiger 75 % samtidigt som temperaturen i grunden är högre än 10 grader. Fläktarna sprider den torra luften i grunden och ser till att hela grunden tar del av den torra luften.

Mätdata lagras i systemet för enkel överblick och analys av grundens kondition.

information om avfuktare

CLOSE
CLOSE