Undermeny

Penthon med styrd ventilation

Grunden har ventiler av en anledning – att ventilera bort fukt som tränger in i grunden. Penthon stärker grundens naturliga försvar mot fukt.

Snabb översikt

Ett smart system som förbättrar den naturliga ventilationen, genom att regelbundet mäta uteluftens fuktighet och temperatur och därefter jämföra med luften inuti krypgrunden. När luften utanför kan sänka fuktigheten i krypgrunden, ökas ventilationen med hjälp av fläktar som installerats i befintliga ventilationshål. Metoden kallas allmänt för styrd ventilation.

Förebyggande

Att skydda grunden förebyggande kan vara en av de bästa investeringarna som du någonsin gör. Penthon med styrd ventilation är basen i alla våra produkter, och om behoven inte är akuta kan det vara smart att börja med ett bas-system.

Systemet förbättrar den naturliga ventilationen, genom att regelbundet mäta uteluftens fuktighet och temperatur och därefter jämföra med luften inuti krypgrunden. När luften utanför kan sänka fuktigheten i krypgrunden, ökas ventilationen med hjälp av fläktar som installerats i befintliga ventilationshål.

Systemet dokumenterar kontinuerligt grunden vilket gör det möjligt att utvärdera resultatet i grunden. På så sätt är man alltid säker på att grunden mår bra.

Penthons system med styrd ventilation består av fläktar, givare och en styrbox. Systemets storlek anpassas alltid efter den aktuella krypgrundens förutsättningar och behov (fukt, storlek och geometri).

Eftersom Penthon med styrd ventilation är vårt minsta system vill vi alltid vara säkra på att vi uppnår den önskade effekten och vi förbereder alltid för att senare kunna uppgradera systemet så snabbt och enkelt som möjligt.

Det ingår alltid en uppföljning efter ett års tid för att säkerställa att grunden mår tillräckligt bra. Ett billigt och enkelt sätt att skydda sin krypgrund.

CLOSE
CLOSE