Undermeny

Ventilera vid fel tillfälle

Genom att styra en solfångare med hjälp av en en solcell kan man få katastrofala följder i en krypgrund. Detta exempel visar varför det inte fungerar.

Exempel på vårdag då det kan bli fel

Nedan följer ett exempel på att ventilera en krypgrund vid fel tillfälle med solfångare. Exemplet är baserat på riktig mätdata i och utanför en krypgrund från våren 2013. I verkligheten ventilerades dock grunden inte, eftersom grunden var skyddad med Penthons system.

Just denna dag var det en disig men varm dag i Göteborgsområdet. Molnen täckte himlen men solen bröt igenom molntäcket till och från under hela dagen.

Disig dag

I Kungälv utanför Göteborg var det 15 grader i luften och den relativa fuktigheten var 95 %. Det innebar att luften utanför krypgrunden innehöll 12,3 gram vattenånga per kubikmeter (detta värde kan hämtas ur en ånghaltstabell och det är detta mått som vi i dagligt tal kallar för ånghalt. Inuti solfångaren vad det 40 grader varmt och den relativa fuktigheten var mycket låg. Ånghalten inuti solfångaren var naturligtvis densamma utanför krypgrunden, det vill säga 12,3 gram per kubikmeter

Inuti krypgrunden var det denna dag 10 grader varmt och den relativa fuktigheten var 74 %. Det motsvarar en ånghalt på 7 gram per kubikmeter.

För att få en bättre överblick kan man se i grafen nedan hur dessa tre mått relaterar till varandra i förhållande till daggpunkten, som vi i dagligt tal kallar den punkt där den relativa fuktigheten är 100 % och luften börjar kondensera. Läs mer om daggpunkt och relativ fuktighet här.

Fore felaktig ventilation

Om solfångaren vid detta tillfälle varit utrustad med en solcell, (vilket är det vanligaste på marknaden idag) hade solcellen genast känt av att solen höll på att bryta igenom molntäcket med jämna mellanrum. Därmed hade solcellen sett till att fläkten hade startat och börjat ventilera in den varma luften.

Efter 20 minuter till en halvtimme hade all luft i krypgrunden bytts ut. Den varma luften ifrån solfångare hade visserligen höjt temperaturen i krypgrunden, men den största delen av energin hade absorberats i grundmur, bjälklag osv. I bästa fall hade temperaturen inuti krypgrunden höjts med 2 grader. Vi tittar på vad som hade hänt med den relativa fuktigheten i krypgrunden.

Efter felaktig ventilation

Eftersom temperaturen i grunden endast höjs med 2 grader, men luftens ånghalt ökar till utomhusvärdet (12,3 gram per kubikmeter) kommer den relativa fuktigheten inuti grunden att bli över 100 % och därmed nå daggpunkten. I korthet kommer luften att kondensera och fälla ut vatten. När en krypgrund blir såhär fuktig trivs mögel oerhört bra och man kan få mögeltillväxt på bara några dagar. Läs mer om tiden det tar för mögeltillväxt och mögelindex.

Exemplet ovan visar vad som kan hända om man felaktigt placerar en solfångare vars fläkt styrs av en solcell för att skydda ett ouppvärmt område, såsom en krypgrund. Genom våra undersökningar har vi kunnat konstatera att det är omöjligt att använda solfångare på en krypgrund såvida man inte arbetar med styrd ventilation.

Vi har även exempel på hur det kan se ut när man ventilerar en krypgrund på rätt sätt. Se detta exempel här.

CLOSE
CLOSE