Undermeny

Styrd ventilation med solfångare

Genom att mäta temperatur och fukt kan man avgöra när luften utanför krypgrunden kan användas för att sänka den relativa fuktigheten inuti krypgrunden. Om solen lyser får grunden en extra energiboost.

Ett exempel på styrd ventilation

Penthons system avgör minut för minut om det skall ventilera eller inte. I fallet med solfångare tittar vi på en kombination av fuktighet och temperatur.

Klar dag i Hunnebo

Låt oss ta ett exempel, en klar fin sommardag är temperaturen 25 grader och den relativa fuktigheten 43 %. Ur en ånghaltstabell kan man hämta luftens ånghalt. I detta fallet innebär det att luften har en ånghalt 10 gram vattenånga (det vill säga fukt) per kubikmeter. I solfångaren är det 50 grader och den relativa fuktigheten är mycket låg. Ånghalten är, precis som utomhus 10 gram vattenånga per kubikmeter.

Inuti krypgrunden som skall ventileras är det för tillfället 17 grader och 70 % relativ fuktighet. Det innebär att det finns 10,1 gram vattenånga per kubikmeter.

För att få en bättre överblick kan man se i grafen nedan hur dessa tre mått relaterar till varandra i förhållande till daggpunkten, som vi i dagligt tal kallar den punkt där den relativa fuktigheten är 100 % och luften börjar kondensera. Läs mer om daggpunkt och relativ fuktighet här.

Fore bra ventilation

Penthons ventilations syftar till att sänka den relativa fuktigheten och i detta är exempel det fördelaktigt att ventilera grunden, eftersom temperatur och ånghalt kommer se till att sänka den relativa fuktigheten.

När fläktarna startas och ventilerar grunden kommer ånghalten inte att ändras nämnvärt eftersom dessa två värden var nästan identiska redan innan ventilationen startade. Dock kommer grunden att öka ungefär 2 grader i temperatur. När man ökar temperaturen kommer den relativa fuktigheten att minska med 9 %, till 61 %. Man kan även se detta grafiskt genom att man ser att punkten för ånghalt och temperatur inuti grundenPunkt for anghalt och temperatur att flyttas åt höger i bilden och alltså försvinner bort ifrån kurvan som markerar att den relativa fuktigheten är 100 %.

Efter bra ventilation

CLOSE
CLOSE