Undermeny

Teknisk fakta om Penthon med solvärme

Systemet mäter temperatur och relativ fuktighet utanför och i krypgrunden, samt temperaturen i solfångaren med hjälp av givare.

När luften utanför krypgrunden är tillräckligt torr för att sänka den relativa fuktigheten aktiveras fläktarna och grunden ventileras med torr luft. Detta leder till att den relativa fuktigheten i grunden minskas.
Fläktarna går endast när luften utanför grunden kan sänka den relativa fuktigheten inuti grunden och systemet mäter även kontinuerligt effekten av ventilationen. Om det skulle komma en väderfront eller snabb förändring av vädret känner systemet av detta och upphör genast att ventilera krypgrunden.

Torra och soliga dagar värms inkommande luft med hjälp av solfångare. Solfångaren placeras på utsidan av huset i sydlig eller syd-väst/östlig riktning för att få bästa effekt. Solfångarna värmer luft och placeras därför i närheten av befintliga ventiler på grunden. Luften kan även ledas via isolerade spirorör under befintliga altaner om det är svårt att komma åt ventilerna.

Grunden får ett energitillskott med torr och varm luft. Det leder till att den relativa fuktigheten i grunden sänks ytterligare.

Mätdata lagras i systemet för enkel överblick och analys av grundens kondition

information om solventilation

CLOSE
CLOSE