•  

     

Undermeny

Sanering

Ouppvärmda utrymmen, såsom krypgrunder, källare, vindar och sommarstugor drabbas ofta av både lukt-, bakterie- och mögelproblem. Om skadan inte är alltför omfattande går den oftast att saneras med ganska enkla metoder. Vi brukar använda en kombination av sprit och ozonsanering för att få bukt med problemen.

Sprit

Att sanera med sprit är en vanlig åtgärd för att döda ytliga mikrober.

Kortfattat innebär det att man tar på gasmasken och sedan sprutar man den skadade ytan med 70 %-ig desinficerings sprit. När ytan har torkat in går man över den sprutade ytan och avlägsnar de döda mikroberna med en borste eller med en trasa (beroende på underlag)

Penthon säljer inte sprit till privatpersoner, men utför gärna saneringen. Dock krävs det alltid en genomgång av skadan för att av avgöra dess omfattning.

Ozon

Ozon kallas också aktivt syre och det är precis vad det är. Det är en instabil form av syremolekylen där tre syreatomer (O3) har klumpats ihop, istället för den stabila molekylen som innehåller 2 atomer (O2).

Ozon används normalt som luftrening och oxiderar (bryter ner) organiska material, såsom mögelsporer, bakterier och mikroorganismer. På grund av dess förmåga att oxidera med organiska material är den givetvis även giftig för människor i stora doser. Dock skall man veta att ozon har använts i 100 år och inga dödsfall är rapporterade. Vidare används ozon i stora delar av världen för att rena dricksvatten (istället för klor), vilket är praktiskt då den inte lämnar några restprodukter.

Penthon hyr ut och säljer ozonaggregat. Om man vill hyra ett aggregat så hyrs det ut veckovis och kostar 1250 kr per vecka inkl. moms. Om man har ett mer kontinuerligt behov, exempelvis en sommarstuga som man upplever ”sommarstugelukt” i så kan det hända ett en veckolång sanering inte räcker. Vi säljer i sådana fall aggregat med inbyggd timer för 5500 kr inkl moms.

Fyll i dina uppgifter för att göra en intressanmälan på att hyra eller köpa.

[gravityform id=”1″ title=”true” description=”true”]

ozonaggregat

CLOSE
CLOSE