Undermeny

”Jag e jättenöjd med jobbet med min husgrund”

Jag skriver detta till er på Penthon och jag ville bara tala om att jag e jättenöjd med jobbet med min husgrund. Torrt å fint hela tiden, känns kanonbra har nu haft detta system i ca 1 1/2 år å alltid ett trevligt bemötande av killarna på Penthon.

   Michael, Björsared

Penthon om arbetet i krypgrunden

Vi blev kontaktade av Michael under sommaren 2013. Huset ligger i närheten av Olofstorp i nordöstra Göteborg och består av 3 separata skepp. Eftersom grunden ligger delvis på berg så var det svårt att stoppa vattnet från att tränga in i grunden. Detta blev särskilt problematiskt vid kraftiga regnväder eftersom huset har en kulle bakom sig som skapar ett ordentligt vattentryck på grunden. Vid dessa tillfällen kunde det hända att det blev stående vatten i grunden.

Vi attackerade problemet genom att höja marknivån i grunden med hjälp av makadam. 5 kubik makadam räckte gott för att höja marknivån. Eftersom vi var medvetna om att vatten då och då skulle rinna under makadambädden installerade vi även en dränkbar pump som vi satte i en liten betongring. Makadam i husgrund

När makadamen var på plats installerade vi krypgrundsmatta och plastfolie ovanpå. Man kan läsa mer om hur detta går till här.

krypgrundsmatta i husgrund

Därefter installerade vi ett av våra stora Penthon-system med avfuktare. När vi installerade systemet kunde vi mäta fuktkvoter på c:a 20 % på olika punkter runtom i grunden. Den höga fuktkvoten tydde på att grunden under långa perioder haft en relativ fuktighet som klart översteg 75 %.

Resultaten av installationen lät inte vänta på sig.

Man kunde genast se att den relativa fuktigheten började stabilisera sig under 75 % i grunden tack vare att fläktarna började ventilera. Krypgrundsavfuktarna behövde inte ens vara aktiva under det första halvåret eftersom fuktigheten konstant låg under 75 %. Därmed fanns det ingen risk för att  skulle kunna drabbas av mikrobiell tillväxt.

relativ fuktighet mogelindex ensam tvagen

Avfuktarna blev aktiva först under nästföljande sommar då de gick in som stödhjul under de fuktigaste dagarna. Man kan tydligt se detta i grunden  eftersom grafen för den relativa fuktigheten blir ”avhuggen”. Lite förenklat kan man säga att avfuktaren startar på varje topp och sedan står stilla när fuktigheten är under 75 %.

relativ fuktighet mogelindex avfuktare tvagen

Grunden fungerar således mycket bra och både

 

 

 

 

CLOSE
CLOSE