Penthon berättar om produkternas funktion

Publicerad

Mögel, Krypgrund

En vanlig fråga vi får är vilka fuktnivåer som man kan förvänta sig med vårt system. Svaret är att det skiljer lite mellan våra olika produkter.

Som utgångspunkt så mäter ett så kallat mögelindex och använder den skalan som gräns för om vi anser att systemet har en tillräcklig funktion.

Alla Penthons produkter skall långsiktigt hålla sig under 3 på skalan för mögelrisk vilket motsvarar gränsen för att man skall kunna se mögel med blotta ögat. Ingen husägare skall någonsin kunna gå ner i sin krypgrund och hitta mögel som inte fanns där när systemet installerades!

Mögelindex tar hänsyn till tid, vilket innebär att om det är fuktigt en längre tid så ökar risken för att det skall finnas risk att finna mögel i grunden men om det istället är torrt en längre period kan risken för mögel i grunden minska.

Det innebär givetvis inte att mögel som har börjat växa försvinner, men det innebär att det kommer att ta längre tid för mögelsporerna att växa till sig och bli farliga.

Som man kan se i bilden ovan så varierar risken för mögel beroende på temperaturen. Exempelvis är det helt okej att ligga på 95 % relativ fuktighet så länge som temperaturen är lägre än 3 grader. Om man höjer temperaturen till 10 grader och har 95 % relativ fuktighet så börjar mögel växa på 4-8 veckor och om man höjer temperaturen ytterligare till 20 grader med samma relativa fuktighet finns det risk för initial mögeltillväxt på bara några få dagar.

Om man har systemet med solfångare installerad så kan man räkna med att ligga på fuktnivåer på 65-85 under sommaren och 45-65 på vintern. Att ligga på 85 % kan vid en första anblick tyckas vara högt, men under en sommar bör en fungerande grund inte ligga i närheten av 85 % mer än ett par dagar. Det är inte ovanligt att mögelindex går upp till 0,2-0,5 under sommaren för att sedan gå ner till 0 igen under vintern.

Om man istället väljer systemet med avfuktare så kan man räkna med fuktnivåer på 65-75 % på sommaren och 45-65 % på vintern. Man kan givetvis få både högre och lägre relativ fuktighet med avfuktaren genom att ställa in den för att starta vid både lägre och högre relativ fuktighet. Mögelindex bör, med en avfuktare endast darra lite på 0 och ligga helt stabilt på 0 under vintern.

CLOSE
CLOSE