Undermeny

Vad är styrd ventilation?

Syftet med styrd ventilation är att lösa det problem som normalt finns i ouppvärmda utrymmen, såsom i en krypgrund eller på en kallvind. Problemet är att dessa utrymmen ofta drabbas av en alltför hög relativ fuktighet, vilket kan leda till fuktproblem med mögeltillväxt som följd.

Fukt i en krypgrund kommer ifrån olika fuktkällor, bland annat ifrån marken som är en stor fuktkälla. Fukt ackumuleras snabbt i en stängd krypgrund och därför finns det ventiler i krypgrundens grundmur. Ventilernas uppgift är att ventilera bort fukten som tillförs grunden. Detta kallas for uteluftsventilerad krypgrund.

Problemet med konstruktionen är att det ungefär hälften av tiden är fuktigare utanför grunden än vad det är inuti grunden, exempelvis vid regnoväder eller tropiska dygn på sommaren. Vid dessa tillfällen får man en omvänd funktion och ventilerna tillför fukt till krypgrunden istället för att ta bort fukt.

Penthons metod bygger på att förstärka grundens naturliga försvar mot fukt. Metoden är patenterad och heter styrd ventilation. Metoden ser till att öka ventilationen när det är torrare utanför grunden för att bättre kunna utnyttja de torra dagarna på året och därmed sänka den relativa fuktigheten inuti krypgrunden.

Lika viktigt som att öka ventilationen när det är torrare utanför grunden skall man minska på ventilationen när det är fuktigare utanför grunden, exempelvis vid ett regnoväder på sommaren. Detta gäller eftersom man annars hade riskerat att tillföra med fukt till utrymmet än vad som redan fanns där innan man började ventilera.

Penthons styrda ventilation bygger på att man placerar givare utanför grunden och givare inuti krypgrunden. I de befintliga ventilationshålen placeras fläktar. De båda givarna mäter fukt och temperatur. Mätvärden skickas sedan till ett styrkort som tar emot och jämför värdena. När det är torrare utanför grunden än inuti grunden ser styrkortet till att fläktarna börjar ventilera grunden. Luften kommer in på ena sidan av grunden och drivs igenom grunden till andra sidan där den ventileras ut ur grunden.

grund styrd ventilation

Teknisk beskrivning av styrd ventilation

Den relativa fuktigheten beror alltså till stor del på hur varmt det är, då samma mängd vatten kan ha väldigt olika relativ fuktighet beroende på temperatur.

I figuren nedan visas två punkter med olika relativ fuktighet med med samma ånghalt. Man kan se att det som skiljer de båda punkterna åt är temperaturen.

Samma ånginnehåll

Om vi tar en krypgrund som exempel blir det mer tydligt att förklara.

Ur temperatursynpunkt är en krypgrund mycket trög. Det innebär att det krävs mycket energi för en krypgrund skall ändra sin temperatur.

Genom att mäta luftens absoluta ånghalt och ventilera grunden när ånghalten är lägre utanför än inuti grunden, kan man sänka den relativa fuktigheten inuti krypgrunden.

Betänk följande exempel, inuti en krypgrund är det 80 % RF och 13 °C, vilket motsvarar en ånghalt på 9,08 g/m3. Utanför grunden är det 48,5 % RF och 20 °C (8,38 g/m3).

Mattnadsanghalt-innan-styrd-ventilation

När grunden ventileras med denna luft kommer den relativa fuktigheten att minska till 73 % RF, men temperaturen kommer inte att ändras särskilt mycket eftersom grunden är trög ur temperatursynpunkt.

Mattnadsanghalt-efter-styrd-ventilation

 

CLOSE
CLOSE