Undermeny

Berg i grunden

Att ha berg i sin krypgrund eller torpargrund kan ställa till det ordentligt för en husägare. Penthon ger dig några goda råd om hur du skall hantera din grund med berg i dagen.

Problem med berg i grunden

Det finns ett par olika orsaker till att berg i krypgrund kan ställa till det för husägare och vi tänkte gå igenom både orsaker och möjliga sätt att åtgärda problemen här nedan.

Svårigheter att dränera – sprickorna avger fukt

Att dränera runt ett hus med krypgrund som står på berg är lättare sagt än gjort. Hur man än bär sig åt finns det små sprickor i berget där vatten kan tränga in under grunden. Dessa små sprickor uppfattas inte alltid som ”farliga”  då man inte alltid ser med blotta ögat att de är fuktiga – men vatten som forsar under huset ger upphov till avdunstning och den avdunstade fukten tar sig sakta upp i krypgrundsutrymmet.

Ibland kan det även rinna vatten och bildas små pölar i grunden. Detta är givetvis inte alls bra och det är något som bör åtgärdas.

vatten i grund med berg

Berget är kallt – inkommande luft kyls ned

Berg och sten har väldigt låg värmeledningsförmåga. Det kan man till exempel känna på sommaren när solen har gått ner och man lutar sig mot en bergvägg som är alldeles varm. Man kan också känna det på våren när man är ute och sätter sig rakt på ett berg – och man blir helt kall i rumpan.

För en krypgrund med berg i dagen innebär det att berget under sommartid kommer att hålla en mycket låg temperatur. När varm sommarluft kommer in i grunden och träffar det kalla berget så kyls luften av. När detta sker ökar den relativa fuktigheten eftersom kall luft har en sämre förmåga att bära fukt, jämfört med varm luft.

Åtgärder när man har berg i grunden

Det finns ett par åtgärder som vi rekommenderar. Vi tänkte ge en liten överblick.

Höj marknivån där det behövs

Om man inte kan hindra det inkommande vattnet så gäller det att se till att vattnet inte kan påverka grunden. Det gör man enklast genom att höja marknivån. I bilden nedan kan man se ett exempel där vi har höjt marknivån med hjälp av makadam. Man kan se att det har tidigare kommit vatten in i grunden och lagt sig en liten pöl (det är där makadamen har en mörkare färg).

horne innan matta

Att endast lägga makadam, eller något annat kapillärbrytande räcker inte – men det är en god start.

Isolera marken och säkerställ att fukten stannar på rätt ställe

Eftersom berg är kallt rekommenderar vi alltid – oavsett om det finns stående vatten och pölar – att isolera marken med en krypgrundsmatta. Krypgrundsmattan isolerar berget och gör att den luft som kommer in i grunden inte kondenserar mot det kalla berget. Dessutom har krypgrundsmattan en otrolig förmåga att hålla fukten under sig så att den inte kommer upp i grunden.

horne efter matta

Att endast lägga plast på marken när det finns berg i dagen är däremot ingen bra idé och det vill vi avråda från. Faktum är att plast på marken kan göra att fuktig luft på sommaren kan kondensera (det hade den såklart även gjort mot berget om det inte hade legat någon plast där). Dock – tack vare plasten har fukten ingenstans att ta vägen och samlas istället ofta i pölar ovanpå plasten. Det är naturligtvis inte bra!

Ventilera grunden eller säkerställ med avfuktare

Vi rekommenderar någon av våra produkter för att säkerställa en torr ventilationen i grunden – men givetvis går även andra fuktsäkrande åtgärder bra.

Krypgrundsmattan följer bergets konturer

Ingen krypgrund med berg är den andra lik och man måste ofta anpassa krypgrundsmattan så att den följer bergets konturer så gott som bara är möjligt.

Nedan visar vi ett exempel från Askim söder om Göteborg där vi stötte på en grund med mycket ojämnt berg.

2015-05-25 10.16.40

Grunden hade mycket ojämna stenar och det rann in en hel fel vatten in i grunden genom bergets springor.

Vi valde att isolera grunden med krypgrundsmatta och försökte fästa mattan så att den i största möjliga mån skulle följa bergets kontur.

berg i dagen krypgrundsmatta

Sammanfattning

Att hindra fukten från att ta sig in i grunden kan vara nära nog omöjligt. Därför är det oftast en bättre idé att låta vattnet passera i grunden men se till att det inte kan komma upp och påverka den relativa fuktigheten inuti grunden. Det kalla berget kan ibland fungera som en jättelik kylklamp för grunden, men den effekten kan man isolera bort. Sedan bör man alltid se efter om man även skall göra en aktiv ventilationsåtgärd.

Lycka till och hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar.

CLOSE
CLOSE