Undermeny

Vanliga missförstånd om avfuktare

Det finns många påståenden och funderingar kring hur en avfuktare fungerar. Vi har samlat några av de vanligaste frågorna som vi får här nedan för att reda ut dem.

Måste man stänga ventilerna i en krypgrund om man har en avfuktare?

Om du har en avfuktare som enda lösning i grunden är svaret att: Ja, du måste stänga ventilerna. Om du däremot kompletterar din avfuktare med en annan metod – såsom styrd ventilation skall ventilerna vara öppna.

För att ge en bättre förklaring går vi igenom fakta.

Anledningen till att man vill stänga ventilerna är dels att man vill begränsa luften som fuktkälla, men man vill framförallt säkerställa att man får luftflödena såsom man vill ha dem i grunden. Detta är särskilt viktigt om man har en sorptionsavfuktare med undertryck.

Nackdelen med att stänga ventilerna är att man förstör den naturliga ventilationen i grunden som hade till uppgift att ventilera bort fukt som tillförs grunden – inte minst markfukten. Därmed ackumuleras fukt i grunden och avfuktaren får även ta hand om den fukt som ventilerna hade ventilerat bort. Om man dessutom har en sorptionsavfuktare med undertryck så kommer luft in i grunden alldeles oavsett om man stänger ventilerna eller ej (om grunden hade varit helt tät så hade luften snart tagit slut i grunden och det hade bildats ett vakuum).

Genom att komplettera avfuktaren med styrd ventilation kan systemet använda de befintliga ventilerna. Systemet tillför torr luft som torkar grunden och då måste ventilerna vara öppna. Avfuktaren får därmed arbeta betydligt mindre eftersom den hela tiden får hjälp av ventilationen.

Avfuktar man inte hela världen om ventilerna är öppna då?

Detta är en ganska vanlig fråga och svaret är att bara för att det inuti grunden är något torrare  kommer all fukt utanför grunden inte att känna något starkt behov av att rusa in i grunden, utan ventilationen sker helt naturligt precis som den alltid har gjort.

Det finns dock undantag mot detta och det är om har en avfuktare med konstant undertrycksventilation. För i sådana fall kommer luften att drivas in i grunden för att

Vad skall man ha? Sorptionsavfuktare eller kondensavfuktare?

Om du endast söker en avfuktare och inte vill komplettera med styrd ventilation är svaret givetvis sorptionsavfuktare. En sorptionsavfuktare klarar av avfukta luften vid betydligt lägre temperaturer än vad en kondensavfuktare kan och därmed kan inte en kondensavfuktare säkerställa klimatet under vår, vinter och höst.

Om du däremot vill komplettera med styrd ventilation så klarar du dig alldeles utmärkt med en kondensavfuktare, eftersom ventilationen i sig sköter grunden under större delen av året och avfuktaren endast går in som ett litet extra stöd när det är som varmast och fuktigast. Fördelen med styrd ventilation är att man kan använda en kondensavfuktare med betydligt lägre effekt (200 W jämfört med 850-1700 W för sorptionsavfuktare) och dessutom får man lägre antal drifttimmar.

Men om problemet är som störst på sommaren – räcker det inte med en kondensavfuktare?

Jo, det skulle man kunna tro och vi vissa fall gör det säkert det, men alla hus är unika och måste behandlas som unika objekt. Såvida inte grunden är väldigt fin och bra så finns det faktiskt stor risk för fukt- och mögelskador även på vår, höst och vinter. En regnig höstdag kan vara minst lika fuktig som en sommardag och eftersom grunden är kall så klarar den heller inte lika mycket fukt som den gör på sommaren.

Därmed bör man välja Penthons styrda ventilation med avfuktare eller en sorptionsavfuktare.

CLOSE
CLOSE