Undermeny

Resultat av installation

Penthons system mäter alltid fuktnivåer efter installationen men ibland får vi även chansen att mäta innan installation. Det ger en intressant inblick i hur mycket bättre det blev – mot vad det var innan.

Krypgrund i Lindome

Under våren 2013 skulle Penthon installera sitt system inuti en krypgrund i Lindome, strax söder om Göteborg. Husägaren hade länge misstänkt att krypgrunden var något fuktigt och när det var dags att sälja huset ville han att Penthon skulle se över grunden. Vid den efterföljande besiktningen bekräftades misstankarna om att grunden var fuktig och fuktkvoter på 18 – 19,5 % uppmättes runtom i grunden, vilket var över gränsvärdet på 17 %.

Krypgrunden var c:a 100 m² och hade en höjd på drygt 1 meter. Således c:a 100 m³ luft. Det fanns 12 ventiler i grunden som alla mätte 200 x 200 mm. Man kunde nå krypgrunden genom ett källarutrymme som låg i husets sydvästra del.


ritning_innan_Penthon

Mätdata från krypgrunden innan Penthon genomförde sin installation

Penthon fick möjlighet att mäta grundens fuktvärden under ett par veckors tid före installationen. Resultatet av mätningen presenteras nedan som ett antal grafer.

Första grafen visar den relativa fuktigheten i krypgrunden från 13 maj 2013 till 1 juni 2013. Vi kan notera att fuktigheten i grunden aldrig är under 70 % samt att grunden under fuktiga dygn går upp emot 100 % i relativ fuktighet. Dessa mätvärden är på inget sätt ovanliga för en oskyddad krypgrund.

 

RF i grund direkt innan Penthon

För att bedöma hur farligt för mögel detta används ett mögelindex som visas i bilden nedan. Skalan för mögelindex går från 0-6 och visas på höger sida i figuren. Man kan se att skalan för mögelindex når upp till ungefär 0,3. Mögelindex börjar alltid från 0 och mäter risken för ny mögeltillväxt i grunden. Om det redan finns tilllväxt kan denna saneras bort för att återställa grunden till något slags ursprungsläge.

RF index i grund direkt innan Penthon

Det tar tid för mögel att växa, även när det är hög relativ fuktighet. Mögelindex får varje dag en ”fuktdos”. Om denna dos är högre än kritiska fuktvärden så ökar mögelindex och om dosen är lägre än kritiska fuktvärden så minskar mögelindex. Vi kan se att den relativa fuktigheten i princip ligger högre än de kritiska värdena under hela mätperioden eftersom mögelindex ökar nästa varje dag.

Vad hade hänt om man inte hade skyddat grunden?

Detta är givetvis en helt omöjlig fråga att svara på eftersom man aldrig hade kunnat ta reda på exakt hur fukt och temperatur hade varierat i grunden om man inte hade gjort en åtgärd – men vad vi vet är att när vi mätte grunden så hade årets fuktiga period precis börjat.

Om man leker med tanken att man hade haft exakt samma fuktighet som de uppmätta dagarna under fyra månader så hade vi fått en uppskattad relativ fuktighet inuti grunden som hade sett ut ungefär såhär:

Uppskattad RF i grund efter Penthon sommar 2013

Om man sedan beräknar ett mögelindex för perioden så får vi någonting som ser ut såhär:

Uppskattad RF index i grund efter Penthon sommar 2013

Mögelindex hade med största sannolikhet fortsatt uppåt och hamnat någonstans mellan 2 och 3 på skalan för mögelindex. Att nå 3 på skalan för mögelindex innebär att det finns risk för att man skall kunna upptäcka mögel med blotta ögat och det är givetvis en gräns som man absolut vill hålla sig under.

Resultat av installationen

Den 1a juni genomförde Penthon en installation inuti krypgrunden. Vi valde att använda 2 solfångare och totalt 5 fläktar som placerades runtom i grunden för att hela grunden skulle få ta del av värmen och ventilationen. Övriga ventiler stängdes för att inte få felaktiga flöden i grunden.

ritning_efter_Penthon_m_ventilationspilar

Resultaten av installationen lät inte vänta på sig. Den relativa fuktigheten sjönk direkt efter installationen vilket syns när man studerar grafen från de nästföljande två veckorna.

RF i grund direkt efter Penthon

Naturligtvis började detta genast påverka mögelindex som sakta började gå nedåt.

RF index i grund direkt efter Penthon

Allteftersom sommaren kom igång blev luften utanför krypgrunden allt fuktigare men tendensen var tydlig – fuktighetsnivåerna i grunden var betydligt lägre än de varit tidigare och varje tillfälle som systemet kunde ventilera och avfukta krypgrunden så gjordes detta. Mögelindex bekräftar att vi hade fått ett trendbrott då vi tydligt kan konstatera att grunden befann sig på säkra fuktnivåer under sommaren och det fanns absolut ingen risk för mögeltillväxt i krypgrunden.

RF index i grund sommar 2013

Om man sedan tittar på resten av året kunde man snabbt konstatera att fuktigheten var lägre än den kritiska fuktigheten under hela perioden. Det innebar att grunden fick negativa fuktdoser och därmed torkade. Man kan se detta genom att mögelindex går ner mot 0 och sedan stannar där.

RF index i grund hela 2013_14 efter Penthon

CLOSE
CLOSE