Undermeny

Vinst med skuggoptimerade solceller

Man tjänar alltid energi på skuggoptimerade solceller – låt oss förklara varför.

När solen lyser

Även när taket inte är skuggat från en ”fast” skugga (skorsten, träd osv)  producerar faktiskt solcellerna något olika.

Panelernas effekt varierar beroende på hur varma den är, panelernas exakta vinkel mot solen, moln som rör sig över himlen och så vidare.

De producerar alltså olika mycket ström även när solen i teorin borde göra att hela taket producerar samma mängd energi.

Hur stor skillnad blir det?

Skillnaden beror på var i landet man bor, vilket tak man har, hur vädret är osv. Det är oerhört svårt att modulera denna data på ett bra sätt och därför är det lättare att se på verklig data.

Filmen nedan visar ett skuggoptimerat tak under c:a 20 minuter en solig dag i mitten av augusti.

Skillnaden mellan det skuggoptimerade taket jämfört om taket inte hade varit skuggoptimerat blir närmare 0,6 kWh, på bara 20 minuter.

När man slår ut skillnaden över hela augustidagen så blir skillnaden nästan 10 kWh och taket producerade denna dag (med skuggoptimeringen c.a 40 kWh. Alltså kunde taket producera c:a 30 % mer energi denna dag, jämfört med om taket inte hade varit skuggoptimerat.

Den exakta vinsten för varje hustak är svårt att simulera, men i normala fall hamnar vi på någonstans mellan 10 % – 20 % mer energi ur systemet med skuggoptimering jämfört med om panelerna inte är optimerade.

Se gärna fler referenser på vår samarbetspartner Tigos hemsida.

CLOSE
CLOSE