Undermeny

Enkel funktionskontroll av Penthons system

När åskan går kan det hända att Penthons styrbox slås ut. Det är precis som med alla elektroniska aparater – om spänningen blir för hög så klarar komponenterna inte detta och går sönder.

Penthon rekommenderar att boxen skyddas av en jordfelsbrytare samt ett åskskydd som installeras i kontakten.

För att kontrollera att systemet är igång kan man enkelt titta på styrboxen och leta efter två lampor som lyser.
Den ena lyser med ett klart grönt sken och den andra lyser eller blinkar med ett blått sken.

Om dessa lampor lyser är systemet driftsatt och fungerar.

Styrbox fungerar

 

CLOSE
CLOSE