Undermeny

Resultat av Penthon med avfuktare

En av våra största fördelar är att vi alltid mäter data ifrån krypgrunden. På så sätt vet vi att grunden mår och bra och att systemet gör vad det skall.

I några fall får vi även möjlighet att mäta fukten i grunden före installationen. Det gör att vi kan visa precis vad som händer i grunden med Penthons produkter.

Hus i Landvetter

Strax utanför Landvetter ligger Tahult. Här fick Penthon under sommaren 2013 kontakt med en husägare som var orolig över sin krypgrund.

Vi besiktningen noterade vi viss mikrobiell tillväxt och fuktkvoterna varierade mellan 19 % till 20 %, dvs något över godkända värden.

Mätning av fukt före installation

Innan Penthon installerades fick vi tillfälle att mäta den aktuella krypgrunden under ett halvår. Vi mätte den relativa fuktigheten i krypgrunden under sommaren.

relativ_fuktighet_fore installation

Mätningen började 30 juni och pågick fram till 16 december 2013. Vi kunde se att den relativa fuktigheten i grunden nästan konstant under denna period var över 80 % . Vissa fuktiga dagar var den även över 95 %.

Mögelindex ökade hela tiden

Även om vi fick viss vägledning av den relativa fuktigheten var det först när vi analyserade mögelindex i relation till relativa fuktighet som vi såg hur risken för mikrobiell tillväxt ökade under hela perioden.

relativ_fuktighet mogelindex_fore_installation

Vi kunde se att mögelindex gick uppåt under hela perioden. Mögelindex innebär – lite förenklat – att varje dag som kurvan går uppåt så har grunden befunnit sig i riskzonen. Om man når 2 på skalan så innebär det att man det möglet har vuxit såpass mycket att det med största sannolikhet finns i grunden och det går att upptäcka med mikroskåp.

Eftersom vi såg att grunden hade synligt mögel och dessutom att mögelindex gick uppåt under hela perioden är det rimligt att anta att mängden mögel bara skulle fortsätta att öka. På sikt skulle hela bjälklaget behöva renoveras eller bytas ut. Kunden beslutade sig för att förebygga en riktigt stor åtgärd och installera Penthons produkter. Naturligtvis genomförde vi även en mindre sanering för döda det mögel som i dagsläget var synligt på ytan.

Installation

Den 16e december genomförde Penthon, i samarbete med OCAB Göteborg en installation i krypgrunden.

Vi började med att installera krypgrundsmatta på marken och lade plastfolie ovan på den. Läs gärna mer om hur ett sådant arbete går till här.

Vi installerade sedan ett Penthon-system med avfuktare.

Resultatet lät inte vänta på sig. Fuktigheten sjönk direkt och fläktarna började flitigt att ventilera och torka grunden.

relativ_fuktighet_efter_installation

Genast började grunden uppvisa fuktnivåer på 70 % eller lägre, vilket är vad man kan förvänta sig av en under vintern och våren. Givetvis kvarstod effekten även under början av sommaren 2014.

Eftersom krypgrunden nu befann sig på säkra fuktnivåer fanns det inte längre någon risk för att mögel skall kunna växa i grunden. Man kan förenklat säga att grunden får en ”negativ fuktdos” varje dag. I modellen för mögelindex innebär det att risken börjar gå nedåt – och varje dag som kurvan går nedåt befinner sig grunden på säkra fuktnivåer.

relativ_fuktighet mogelindex_efter_installation

Mögelindex fortsätter nedåt

De positiva effekterna av Penthons installation har fortsatt under det år som Penthon nu har varit installerat i krypgrunden. Fuktniverna håller sig stadigt under 75 % och mögelindex har sakta gått nedåt mot 0, viket är dess minimivärde.

 

relativ_fuktighet mogelindex_hela_aret

Låt oss hjälpa dig

Vi hoppas att du uppskattar vår presentation av hur vi skyddar ett hus. Vi hjälper naturligtvis även gärna dig med din grund. Ring oss på 031-789 0007 eller fyll i formuläret nedan.

[gravityform id=”1″ name=”Kontakta oss”]

 

CLOSE
CLOSE