Undermeny

Vad är absolut ånghalt?

Den absoluta ånghalten ett mått på hur mycket ånga det finns i luften. Ånghalten mäts i gram per kubikmeter och denna mängd vattenånga varierar från dag till dag beroende på vädret. Generellt säga att ånghalten är högre på sommarhalvåret än vad den är på vinterhalvåret och vi märker detta genom att våra händer blir torra och våra läppar blir nariga på vintern.

Läs mer om hur fukt varierar över året.

Ånghalten begränsas av temperaturen; ju varmare det är desto mer ånga kan luften bära. Den maximala mängden vattenånga i luften motsvarar en relativ fuktighet på 100 %. Om det finns mer vattenånga än så i luften börjar den kondensera fälls ut som flytande vatten.

Daggpunkt och mättnadsånghalt

 

Man kan se detta fenomen på sommaren, när luft med högt ånginnehåll träffar en kall yta. Den kalla ytan kyler ned luften och när luften kyls ned minskar luftens förmåga att bära fukt och man får en kondensation på den kalla ytan.

Se en mer teknisk beskrivning om detta sommarfenomen här.

kondens_pa_burk

Ett vanligt missförstånd är att luften alltid innehåller mer fukt, bara för att den är varm. Så är inte fallet. Om man tar kall luft och höjer temperaturen ökar inte mängden vattenånga i luften automatiskt, utan vattenångan i luften förblir naturligtvis oförändrad. Däremot har den uppvärmda luften potential att bära mer fukt än vad den gjorde förut.

En ökad temperatur och en konstant ånghalt innebär således en minskad relativ fuktighet, men luften har inte blivit ”avfuktad” även om den relativa fuktigheten har minskat.

CLOSE
CLOSE