Undermeny

Markfukt påverkar krypgrunder

Marken innehåller normalt stora mängder fukt och det är en av de största fuktkällorna i en krypgrund.

Markfukt tillförs genom kapillärsugning ifrån grundvattnet, men även regnvatten tar sig, tack vare gravitationen, igenom jordmassorna och gör att marken är fuktig.

Det uppstår en jämvikt mellan jordlagrets kapacitet att suga vatten ifrån grundvattnet och trycket som gravitationen utöver på vattnet. Således kan detta vatten inte dräneras bort och normalt innehåller marken så mycket fukt att man alltid bör räkna med att det är 100 % relativ fuktighet i markens porer.

Det innebär alltså att även i en krypgrund där översta lagret är helt torrt – till exempel en grund med torr sand – måste man räkna med att den relativa fuktigheten är 100 %. Om du själv har en grund där det ”är så torrt så att de dammar” – testa och gräv en liten bit ner. Du skall se att marken är fuktig bara du kommer en liten bit ner.

Om grunden är dåligt dränerad eller marken runt huset lutar mot huset kan stora mängder regnvatten att tränga in igenom grunden och kan i vissa fall orsaka pölar och/eller rinnande vatten i grunden. Givetvis är det extra farligt om det finns stående vatten i grunden, men detta är relativt ovanligt.

Om huset står på berg finns det ofta små sprickor i berget där vatten kan avdunsta in i grunden.

Det är viktigt att det finns plast på marken. Se över plasten så att den är fräsch.

Om plasten är gammal fyller den inte längre sin funktion.

I bilden nedan visas två lager plast som ligger precis bredvid varandra. Man kan se att den nya plasten till höger gör sitt jobb och fukt som kommer i kontakt med plasten kondenserar och bildar droppar under plasten.

Plasten till vänster gör däremot inte sitt jobb och läcker eftersom den har små hål och dessutom är gammal. Ironiskt nog är marken under den dåliga plasten helt torr, men det beror ju på att all fukt har avdunstat till krypgrunden.

Gammal plast i krypgrund

Att skydda grunden mot markfukt är en åtgärd som man kan göra själv – se mer om detta på våra sida ”Enklare åtgärder att göra själv”.

 

 

CLOSE
CLOSE