Undermeny

Ventilation i krypgrund

Ventilation är en avgörande faktor för hur en krypgrund eller torpargrund mår.  Rätt ventilation gör att man undviker problem med fukt och mögel. Genom att styra ventilationen kan man få ett kraftigt förbättrat klimat i krypgrunden.

Naturlig ventilation

I en krypgrund finns det normalt ventiler installerade. Ventilernas uppgift är att ventilera bort fukt som kommer in i grunden från olika fuktkällor.

Det har funnits två skolor när man pratar om naturlig ventilation i krypgrunder och torpargrunder. Den ena förespråkar att man skall öka ventilationen genom fler och större ventiler. Argumentet har varit att fukten i grunden måste ventileras ut snabbare. Den andra skolan säger att man skall minska på ventilationen genom att sätta igen ventilerna. Argumentet har varit att luften utanför grunden är fuktig och att luften är en stor del av problemet.

Faktiskt har båda rätt – fast inte samtidigt.

Sanningen är att ungefär hälften av tiden är luften utanför krypgrunden torrare än vad den är inne i krypgrunden. Vid dessa tillfällen bör man ventilera så mycket det bara går. Men den andra hälften av tiden är luften utanför grunden fuktigare – och då skall man inte ventilera alls.

Vi vet genom erfarenhet att en helt stängd grund inte fungerar. Om man stänger grunden måste man omedelbart installera en avfuktare för att undvika problem.

Styrd ventilation

Styrd ventilation bygger på att förstärka det grundens naturliga beteende att ventilera bort fukt genom ventilerna.

Rent praktiskt går det till så att man mäter luftens temperatur och fuktighet både utanför och inuti krypgrunden.

När luften utanför krypgrunden kan användas för att sänka den relativa fuktigheten inuti krypgrunden startar ett antal fläktar som ventilerar grunden.
För att undvika att luktsmittad luft från grunden når bostadsytan ventileras grunden med ett undertryck.

Bilden nedan visar ett exempel på styrd ventilation med där man kan se givarna placerade utanför krypgrunden samt inuti krypgrunden. När luften utanför grunden kan sänka fuktigheten inuti krypgrunden startar fläktarna och luften drivs igenom grunden.

grund styrd ventilation

Styrd ventilation är en patenterad metod

Penthon sökte 2010 och beviljades 2012 ett patent och fick patent för sin styrda ventilation av ouppvärmda utrymmen.

Metoden ligger till grund för alla Penthons produkter, både Penthon med solvärme samt Penthon med avfuktare.

Se över ventilationen – rådfråga oss

Det är alltid en bra idé att se över sin grund och dess ventilation. Fyll i dina uppgifter nedan så skall vi hjälpa dig på bästa sätt vi kan.

[gravityform id=”4″ name=””]

 

Penthon hjälper gärna till och ser över din befintliga ventilation i din krypgrund eller torpargrund.

CLOSE
CLOSE