Om fuktkällor och relativ fuktighet

Publicerad

Krypgrundstips, Relativ fuktighet

Fukt påverkar våra hus och därmed vårt klimat inuti huset.

Det är viktigt att huset har ett bra skalskydd. Taket skall inte läcka och man målar om fasaden med jämna mellanrum, för att skydda mot fukt från regn och rusk.

Att hålla krypgrunden torr räknas också som en del av skalskyddet – men är grunden verkligen fuktig? Och varifrån kommer fukten?

Fuktkällor

Bilden här ovan föreställer en krypgrund i genomskärning. Som man kan se i bilden finns det många fuktkällor för en krypgrund. Det är fukt från marken, fukt från grundmuren, och fukt som är lagrad i byggmaterialet.

För att hantera dessa tre fuktkällor finns det ventiler i grundmuren, vars uppgift är att ventilera bort fukt och fukten som kommer inifrån grunden.
Man antar att drygt hälften av alla krypgrunder i Sverige har någon form av mikrobiell skada. Därför anses konstruktionen krypgrund vara en riskkonstruktion.

Om ventilerna skall hålla grunden torr – varför fungerar inte det inte?

Tyvärr är luften utanför grunden ibland fuktigare än vad den är inuti grunden, vilket leder till att grunden då och då tillförs fukt via luften.
Om man inte sitter och tittar på luftfuktigheten utomhus dagligen, såsom vi på Penthon gör, kanske man inte vet att luftfuktigheten utomhus varierar väldigt mycket?

Nästan alla nätter är den relativa fuktigheten uppe i 80-90 % och på dagarna är det inte ovanligt att man är såpass lågt som 20-30 %. Bilden nedan visar den relativa fuktigheten utomhus i Kungälv från den 28 april till den 1 maj 2014. Som man kan se varierar fuktigheten oerhört mycket över dygnet.

Det innebär att vissa perioder på dygnet det torrt och väldigt bra att ventilera grunden – och andra perioder skall man inte alls ventilera grunden eftersom luften utanför är fuktigare. Vissa grunder hinner helt enkelt inte med att utnyttja de torra perioderna på dygnet för att torka, och det skapar en grogrund för mögel och bakterier i grunden.

Man brukar generellt säga att luften är fuktigare på sommaren, och det är sant om man tittar på den absoluta ånghalten, alltså mängden vatten i luften. Vad som är intressant är att det även under sommaren finns förvånansvärt många torra, fina dagar som man mycket väl kan ventilera grunden med gott resultat.

Så vad innebär allt detta? Jo, det innebär att under vintern är det nästan alltid torrare utanför grunden och under sommaren är det torrare utanför grunden ungefär 50 % av tiden, i jämförelse med inuti grunden.

Det är denna princip som Penthon har tagit fasta på och vi ökar grundens ventilation när förhållandena utanför grunden är såpass bra att de kan sänka den relativa fuktigheten inuti grunden.

CLOSE
CLOSE