Undermeny

Se över krypgrunden från insidan

Att se över sin krypgrund eller torpargrund från insidan är viktigt för att säkerställa att grunden är i gott skick. Ta med dig en bra ficklampa, ett par byxor med knäskydd en kamera så har du en bra start på din besiktning. Använd dig gärna av vårt besiktningsprotokoll – det brukar hjälpa för att komma ihåg från år till år vad man såg.

Använd dina sinnen

Det första man bör göra när man kommer ner i grunden är att lukta. Hur luktar det? Fräscht? Instängt? Som en gammal ”sommarstuga”?

Eftersom bostadsytan normalt har ett undertryck kommer lukter ifrån grunden att ta sig uppåt. Det är inte alltid som man känner lukten inuti huset då den späds ut med andra lukter, men var så säker – om luften vandrar åt något håll så är det uppåt.

Vi ser ingen anledning till varför man skall acceptera att det luktar sämre i krypgrunden än vad det gör i huset.

Vi stöter då och då på människor som tar det för givet att grunden ”skall” lukta sämre bara för att det är en krypgrund. Så är inte fallet och det skall man inte acceptera.

Om det finns dåliga lukter i grunden så är någonting fel – oftast är det för mycket fukt i grunden. Det kommer inte att försvinna av sig själv utan problemen kommer att förvärras och förr eller senare har vi en stor skada på huset.

Titta i taket

Lys med ficklampan utefter taket. Hur ser det ut? Är ytan ren?

Det finns olika material i taket på en krypgrund – allra vanligast är vanlig masonit.

Mögelsporer tycker om masonit och sätter sig lätt på dess yta. Först kan man se det som som lite ”vitt damm” i taket.

När det sedan har gått ytterligare en tid har mögelsporerna haft en chans att växa till sig och bildar en sporbärande struktur. Det ser ut som att det sitter uppochnervända ”träd” i taket som skickar iväg nya sporer. Eftersom mögel skickar iväg nya sporer på detta sätt är tillväxten ofta exponentiell och inte linjär som man ofta tror.

Vi möter ibland husägare som säger något i stil med att ”Vi har bott här i 25 år och det har inte blivit värre skada än det här – då borde det klara sig en stund till”.

Vi menar att det är fel sätt att tänka, eftersom tillväxten accelererar ju längre den pågår.

Mögel i taket

När mögel börjar växa etableras ofta hela ekologiska system och efterhand växer olika mögelsvampar och bakterier till sig. Om det är tillräckligt fuktigt under tillräckligt lång tid förvärras skadan ytterligare och rötsvampar kan få fäste. Nu påbörjas nedbrytningen av träet vilket gör att delar av grunden måste bytas ut.

IMG_0532

Att behöva byta material i grunden är dyrt och tar lång tid.

Spindlar och spindelkokonger

”Spindlar trivs i friska hus” är ett gammalt känt uttryck. Är det då sant?

Njae – visserligen är spindlar rovdjur som äter insekter så på ett sätt är det ju skönt att slippa insekter, men faktum är att inomhusklimatet oftast är för torrt för att en spindel skall trivas.

Spindlar trivs tvärtom i mörka och fuktiga områden.

I krypgrunder springer vi allt som oftast på en särskild typ av spindel, nämligen källarspindeln, som kännetecknas av sina vita kokonger som hänger ifrån taket på krypgrunden.

Generellt kan man säga att ju fuktigare en grund är – desto fler källarspindlar och kokonger finns det.

Röta i taket på krypgrund

Mygg

Att bli myggbiten i slutet av november är ingen höjdare, men det är faktiskt inte ovanligt när man kryper i grunder på hösten. Myggor trivs på varma och fuktiga ställen. När det blir för kallt utomhus flyttar myggen in i krypgrunden och sätter sig i taket.

Om det finns mygg i grunden så behöver vi sällan ens mäta fukten i trävirket – det är för fuktigt. Punkt!

Mygg i krypgrunden

 

Titta på marken

Fukt från marken är en av de största fuktkällorna. Är marken täckt av plastfolie? Om inte – täck marken! Går plastfolie hela vägen ut till grundmuren? Om inte – se till att den gör det!

Det har genom åren funnit olika idéer om huruvida man skall lägga plastfolie hela vägen ut till grundmuren. Förr påstod man att man skulle ”lämna” en decimeter eftersom fukten annars skulle gå ut i grundmuren.

Faktum är att grundmuren redan står i förbindelse med den fuktiga marken och den lilla mängd fukt som skulle få för sig att diffundera in i grundmuren är mycket liten i förhållande till vad som redan finns i marken.

Dessutom – när vi ändå pratar om det – plastfolie är ingen ångspärr, det är endast en ångbroms. Plastfolien ser till att fukten stannar upp och inte diffunderar i samma hastighet till grunden.

Givetvis gör plastfolie nytta – men någon patentlösning är det knappast. Man bör istället se installation av plastfolie som det första stapplande steget mot en frisk krypgrund. Plastfolie bör finnas – men oftast krävs fler åtgärder än så.

Se även till så att plastfolien är ny och fräsch. Gammal plastfolie med hål i är ganska så värdelös. Om marken är täkt med makadam räcker det oftast att krypa ett par gånger på plastfolien för att den skall ha fått små mikroskopiska hål.

Gräv gärna lite i marken för att se hur långt man behöver gräva för att marken skall bli fuktig. Om den översta decimetern är torr så betyder inte det att marken är torr – det betyder bara att fukten i det översta lagret har avdunstat till grunden.

Är marken smutsig? Ligger det byggspill? Ta i sådana fall bort det organiska materialet. Organiskt material rätt på marken blir smutsigt och fuktigt. Då trivs möglet som allra bäst. Ut med det fortast möjligt!

byggspill i krypgrund

Titta på grundmuren

Grundmuren skall ha samma färg över hela ytan. Om grundmuren har ”fuktfläckar” som på bilden nedan – eller har en avvikande färg så bör man ta reda på vad som har hänt och vad man kan göra åt det.

fuktig grundmur

Om du har fuktmätare – mät ofta och lär känna din grund

Fuktkvoten varierar över året. Att ha en fuktmätare och mäta 16 % i januari betyder inte att grunden mår bra under hela året – det betyder  endast att grunden under årets torraste period har varit under gränsvärdena. Mät gärna grunden ett par gånger per år – fokusera på sommaren – det är då som krypgrunderna generellt sett är som fuktigast.

fuktkvotsmätare

Om du har några frågor – tveka inte att kontakta oss

Vi hjälper dig med de flesta frågorna och vi älskar att prata om fukt. Fyll i dina uppgifter nedan eller ring oss på 031-789 0007

[gravityform id=”1″ name=”Kontakta oss”]

 

CLOSE
CLOSE